Επωνυμία: VERTIGO FASHION IKE
Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εταιρικό Κεφάλαιο :100.000€
Συνολικό ποσό εγγυητικών εισφορών: 0.00€
Συνολικό ποσό εξωκεφαλαιακών εισφορών: 0.00€
Αριθμός ΓΕΜΗ: 38808505000
Έδρα: ΛΕΚΚΑ 23 ΑΓΡΟΤΜΑΧΙΟΥ 1296- ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΚ:57013
Εταιρική ιστοσελίδα: https://vertigofashion.gr/

Εταίροι
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΥΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, 48,75% του εταιρικού κεφαλαίου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 70, ΤΚ 56123
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΥΔΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 51,25% του εταιρικού κεφαλαίου, Μ Αλεξάνδρου 41, Ωραιόκαστρο, Τ.Κ 57013

Διαχειριστής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΥΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ,  οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 70, ΤΚ 56123