Η Vertigo Fashion είναι σήμερα μία από της δυναμικότερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εξαγωγικές εταιρίες
στον χώρο του σχεδιασμού, παραγωγής, και διάθεσης γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ενδυμάτων.
 

 
  • η πολυετής επαγγελματική ενασχόληση και κατάρτιση στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας,
  • η τεχνογνωσία στο κομμάτι της παραγωγής και
  • η ουσιαστική ικανότητα στο σχεδιασμό και διάθεση ελκυστικών συλλογών,

συνέβαλλαν στο να βρίσκεται σήμερα η Vertigo ανάμεσα στις παραγωγικότερες εξαγωγικές εταιρίες του κλάδου.